Khuôn chai nhựa PET Gia Công thổi Chai PET Thiết kế gia công khuôn Chai PET Hạt nhựa PET nguyên sinh Slide5 Slide4 Slide3 Slide2 Slideshow1
Chi tiết

Filling embryos 2

Price: Contact

Detail desciption

Filling embryos 2

  • Embryos food

    cart
  • PET Preform

    cart
  • Embryo is still P30

    cart